ARTIKKELANNONSE
Fra venstre Kristoffer Partenyi (lærling), Steffen H. Skjeldbred og Aage Hetland (vindkraftteknikere i Tellenes vindpark).

Siemens Gamesa med lokale lærlinger på laget

Siemens Gamesa (SGRE) er verdensledende innen vindkraft, med en markedsandel på over 17% i 2017. Selskapet har installert produkter og teknologi over hele verden og har en installert base på nesten 85 gigawatt (GW).

Siemens tilbyr en av bransjens bredeste produktporteføljer, med både offshore og onshore teknologi i tillegg til bransjeledende serviceløsninger. I Norge satser vi tungt på lokale vindkraftoperatører.

Teknologien vår

Vår nye OptimaFlex teknologi, SWT-DD-130 kan konfigureres nøyaktig etter behovet i ulike prosjekter. Turbinene er girløse og har 130 meter rotordiameter for å gi økt kapasitet ved moderat vind, og har nominell kraft på 3.9 – 4.3 MW.

Nye prosjekter i 2019

2019 blir et spennende år for SGRE. Vi skal bygge flere nye vindparker i løpet av 2019: Kvitfjell-Raudfjell – 281 MW (Tromsø), Sørfjorden – 90 MW (sør for Narvik) og Skinansfjellet – 76MW, Gravdal – 63 MW og Eikeland-Steinsland – 155 MW også kjent som Bjerkreim-clusteret i Rogaland. SGRE har lange servicekontrakter på 5-25 år på alle de nye vindparkene.

Fokus på lokal sysselsetting

SGRE har lokalt ansatte i alle våre vindparker. Vi ser det som en stor fordel å ha ansatte som har tilhørighet og lokalkunnskap om nærmiljøet. Vi er også opptatt av å bidra til lokal verdiskapning i nærområdene og benytter lokale leverandører der vi kan.

I årene fremover blir det viktig med god tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Vi har derfor gjennom flere år hatt et godt samarbeid med Dalane videregående skole som utdanner Energioperatører, en fagutdanning som er spesielt tilpasset vindkraft, sier Monica Fredriksen, leder for serviceavdelingen i Norge i Siemens Gamesa.

Lærlinger fra Dalane VGS

Den spesialtilpassede utdanningen på Dalane VGS er basert på det tyske sertifiseringssystemet til BZEE Academy. Elevene får fagbrev som Energioperatør, inkludert den internasjonale vindspesifikke BZEE-sertifiseringen, som igjen innbefatter GWO-sertifisering. Fra høsten 2018 vil utdanningen skje i tett samarbeid med Egersundselskapet Energy Innovation, som etablerer et fullverdig trenings- og utdanningssenter innen drift, vedlikehold og HMS for både on- og offshore vindkraft.

Vi startet i 2012 et vg3 et løp for å utdanne energioperatører for drift og vedlikehold av kraftverk. For at skolen skal kunne tilby kraftprodusenter lærlinger som har en god allsidig kompetanse samarbeider skolen med utenlandske aktører som har drevet med utdanning av serviceteknikere i mange år. Siemens har helt siden starten av vært sentral i dette arbeidet, de første vindparkene i vårt område var Lista og Høgjæren vindparker, som begge har turbiner levert av Siemens. Hver av parkene har hatt 2 lærlinger som nå er fagarbeidere. Skolen har lenge ønsket at elevene kan ha praksis i en vindpark i en avgrenset periode, og vi er svært fornøyde med at Siemens nå ser på muligheten for dette kan gjennomføres, sier Arnt Olav Seglem fra Dalane VGS.

Steffen H. Skjelbred og Aage Hetland er to av de som har tatt utdannelsen på Dalane VGS.

Vi trives med at jobben er veldig variert, og i frisk luft. Det er fint med kombinasjonen av mekanisk, hydraulisk og elektrisk arbeid. Utdanningen på Dalane VGS gav et godt innblikk i både funksjonen og virkemåten til vindturbiner, avslutter Hetland og Skjelbred.