ARTIKKELANNONSE

Kitemill høster høydevindkraft

Høydevindkraft har et stort potensial i det norske og det internasjonale energilandskapet. Høydevindkraften er sterk og stabil. Ikke minst kan den høstes og omgjøres til fornybar energi, på en kostnadseffektiv måte. Kitemill er et norsk selskap som ligger fremst i verden i utviklingen av den nye teknologien.

Kitemill leverer et teknologisk gjennombrudd ved å introdusere vindenergiteknologi som bruker sterkere og mer konsistent vind i høyden (500 til 1500 meter). Kitemills løsning reduserer den langsiktige marginalkostnaden med 50% fordi den sparer 90% av materialene, samtidig som den produserer flere fullasttimer. Vindkraft blir viktigere med Kitemills løsning da det geografiske markedet for lønnsom vindkraft øker betydelig.

Vindkraft

Det er et faktum, dokumentert i flere sammenhenger, at en massiv utbygging av vindkraft på land må til for å nå klimamålene. I debatten om vindkraft på land blir ofte klima satt opp mot natur. Med høydevindenergi kan denne konflikten unngås. Kiten flyr knapt synlig i høyder mellom 500 og 1500 meter. Installasjonene gjennomføres uten behov for store anleggsveier.

EU satser på norsk høydevindteknologi

En omfattende EU-rapport konkluderer med at høydevindteknologi kan bli game changing innenfor fornybar energi og bør støttes. Kitemill fikk høsten 2019 nærmere 25 millioner kroner for å etablere en vindpark med fem høydevindanlegg. Prosjektet gjennomføres sammen med Sør Energi på Lista og er forventet ferdig i løpet av høsten 2021.

Kitemill as – et kommende norsk industrieventyr

Gründer og verdensmester i hanggliding Jon Gjerde fra Voss har opplevd høydevindens kraft på kroppen og skjønte tidlig de industrielle mulighetene. Selskapet ble etablert i 2008. Basert på en anerkjent utviklingsstrategi og flere ildsjeler har Kitemill fått frem verdensledende teknologi innen Airborne Wind Energy (høydevindenergi) og arbeider nå med å gjøre teknologien moden for kommersiell utnyttelse. Til dette søker Kitemill nå flere entusiastiske medarbeidere.

Kongsberg Gruppen gjennom Kongsberg Innovasjon har allerede investert i selskapet. Flere utenlandske industrielle og finansielle investorer er i dialog med Kitemill.

Vindkraft for en mer miljøvennlig verden

Kitenæringen har et enormt potensiale for å kunne supplere den eksisterende vindmøllebransjen. De ekstreme vindforholdene og rekkevidden som en kite opererer i, utgjør en mye mer effektiv kilde til fornybar energi enn tradisjonelle vindmøller.

– Vindkraften er kommet for å bli. Den er fornybar, ren, miljøvennlig og trygger vår felles klode. Verden må redusere karbonutslipp betydelig. Olje og gassektor, kull og andre miljøfiendtlige kraftkilder må reduseres i stor skala. Vindkraft er det åpenbare alternativet og løsningen på fremtidens kraftbehov, sier Kitemills daglige leder, Thomas Hårklau.

AIRBORNE WIND ENERGY

 

  • Viktig for å nå klimamålene
  • Stabil og kraftig ressurs
  • Flere fullasttimer hvert år
  • Øker det geografiske markedet for lønnsom vindkraft globalt
  • Under 10% materialforbruk
  • Lavere kost per kWt (LCoE), indikativ under 30 øre/kWh
  • Vindkraftverk som flys fra fabrikk til lokasjon. Kite flyr for egen maskin mens bakkestasjon kan løftes med fjernstyrte droner som alt er på markedet i dag.
  • Kan flytte vedlikehold bort fra vindpark til et mer egnet sted
  • Kan kombineres med konvensjonelle vindturbiner i hybridløsninger.
  • Re-power av offshore vindturbiner, mindre mekanisk belastning kan tillate gjenbruk av utrangerte fundament