ARTIKKELANNONSE

Vindparken i Sortland gir lokale inntekter

Fortums vindpark på Ånstadblåheia i Sortland bidrar til lokale jobber, skatteinntekter for kommunen og støtte til lokale tiltak.

I løpet av sensommeren skal 14 vindturbiner reises på Ånstadblåheia utenfor Sortland. De unike vindforholdene her gjør området perfekt for produksjon av strøm fra fornybar energi.

– Vi i Fortum jobber for at vi bedre skal benytte våre fornybare energiressurser. Det er helt nødvendig for at vi skal kunne møte både de globale og de lokale klima- og miljøutfordringene. Da er det fantastisk at vi kan benytte de utrolige vindforholdene her i Vesterålen til å gi folk strøm fra en uendelig fornybar kilde, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum.

Sortlands ordfører, Tove Mette Bjørkmo, er svært fornøyd med å få en vindpark til kommunen.

– Å legge til rette for fornybar energi er noe som vil gi Norge et konkurransefortrinn på det globale markedet. Flere og flere etterspør fornybar, grønn energi til sin næringsvirksomhet. Det at vi kan bidra til det er positivt, sier hun.

Kun lokale entreprenører

Ordføreren ser flere positive virkninger av å ha en vindpark i Sortland kommune, blant annet har Fortum kun benyttet lokale entreprenører for å bygge Ånstadblåheia vindpark.

– Etableringen har hatt stor betydning for blant annet næringslivet i Vesterålen.  Flere lokale entreprenører har fått tildelt store oppdrag med å bygge opp vindparken. Det har betydning for viktige arbeidsplasser i vår region. Etableringen av vindmølleparken bidrar også til økte skatteinntekter for kommunen, og det er med å styrke vår kommuneøkonomi som igjen kommer hele befolkningen til gode, sier Bjørkmo.

Blant de lokale entreprenørene som har bygget vindparken er Bulldozer Maskinlag og Sortland Entreprenør. Daglig leder Andreas Einejord i Sortland Entreprenør mener prosessen har vært lærerik og spennende.

– Vi har tidligere hatt store betongjobber og anleggsjobber som fergekaier, broer og tunnelportaler, men ingen betong- og anleggsjobber i denne størrelsen. Det har vært interessant å jobbe med en stor internasjonal aktør, samtidig som det er veldig artig at vi som lokal aktør har fått tilliten med å utføre prosjektet. Det medfører at mesteparten av de benyttede produktene og underentreprenørene er lokalt handlet i Vesterålsregionen, sier han.

De lokale entreprenørene har sørget for god fremdrift hele veien, og prosjektet har lenge vært foran tidsskjemaet. Byggeprosjektet ledes av det norske selskapet Nordkraft.

– En av suksesskriteriene har nok vært at Fortum har hatt en stedlig oppfølging på plassen via Nordkraft. Dette gjør at man får raske avgjørelser og arbeidsspråket kan være norsk, noe som reduserer risiko for feilkommunikasjon.  Samarbeidet har gjort at man i hele prosjektet har hatt god fremdriftskontroll, samtidig som Fortum er en aktør med strenge krav til HMS og prosjektoppfølging, sier Einejord.

Fortums VinnVind-midler gir lokal støtte

Fortum bidrar dessuten til lokalmiljøet med Fortums VinnVind-midler som er øremerket sport-, kultur-, miljø- og ungdomsaktiviteter i Sortland. I år var det Sortland Alpinklubb som ble tildelt en million kroner. De går i sin helhet med til å reparere skiheisen som gikk i stykker i vinter.

– Fortums bidrag på en million kroner sikrer klubben videre drift, og det gode tilbudet til regionen kan videreføres. Et alpinsenter gjør at Sortland og Vesterålen fremstår som attraktivt for innbyggerne, og det er med på å skape sunne interesser for barn, ungdom og familier. Vi er ubeskrivelig glade og takknemlig for denne støtten fra Fortum som vil sikre et åpent anlegg når vinteren kommer, sier Marita Svartsund i Sortland Alpinklubb.

Lader elbiler med vindkraft. Fortum Charge & Drive har Norges største nettverk av ladestasjoner for elbil og lader kun med opprinnelsesgarantert strøm fra vindkraft.