ARTIKKELANNONSE
Foto: Kongsberg Digital.

Kom fremtiden i forkjøpet med digitalisering

 

Vindenergi har vist seg å være en pålitelig kilde til ren og fornybar energi, og en smart investering. Men det er fremdeles behov for enda mer effektiv og kostnadseffektiv drift, og KONGSBERGs EmPower og Kognifai®-systemer er designet for optimalisert drift av vindmølleparker. – Vind- og solenergi vil bli de første fornybare energikildene som kan driftes lønnsomt uten statlige subsidier, men effektivisering er nødvendig, sier Kristian Holm, vice president for renewables i Kongsberg Digital.

– Økt kunnskap og forståelse av teknologien er en nøkkel til å redusere kostnadene, særlig ettersom vind går inn i en kritisk overgangsfase, sier Kristian Holm.

 

Integrerte operasjoner

Daglig drift av vindmølleparker er i stadig økende grad basert på digitale løsninger, og en lang rekke kontroll- og overvåkingssystemer er tilgjengelige på markedet – fra vedlikeholdsløsninger til drift i et livsløpsperspektiv. – I dag kommer disse løsningene fra forskjellige leverandører, noe som kan føre til en lite helhetlig tilnærming til digitalisering som kan skade lønnsomheten, sier Holm.

 

Dette er bakgrunnen for at KONGSBERG har utviklet en integrert tilnærming til styringssystemer for vindparker. Beslutningsstøttesystemet Kongsberg EmPower er en integrert programvareløsning som er designet for at operatører og turbineiere skal komme tettere på det digitale kraftverket. – Nøkkelordet er integrasjon. EmPower sammenstiller data fra forskjellige kilder og utgjør et kraftfullt verktøy for bedre HMS, dypere innsikt i kontraktkrav og større forståelse av vindparkens yteevne, forteller Holm.

 

I et ledelsesperspektiv gir systemet operatører informasjon om hva medarbeiderne gjør og hvor de til enhver tid befinner seg. Systemet gir også data om tilstanden og ytelsen til vindturbinene i sanntid og bidrar til mer effektiv drift, inkludert planlagt vedlikehold og support. Kontraktuelle forhold er enkelt tilgjengelig og gir kontinuerlig støtte til beslutninger knyttet til levering.

 

Kognifai® – et digitalt økosystem

Men hva om behovet er overvåking og drift av et ti- eller hundretalls installasjoner for ulike kunder i forskjellige regioner? Dette scenariet er støttet av KONGSBERGs nye digitale plattform, Kognifai.  – Kognifai er et avansert, åpent system som kan håndtere store mengder sanntidsdata for integrert styring av personell, prosesser og teknologi. Ved hjelp av Kognifai er det mulig å benytte data på en rekke forskjellige måter, og systemet kan bidra til optimalisering av en lang rekke aspekter ved driften av store systemer, blant annet forbedret beslutningsstøtte, sikkerhetstenkning, teknisk organisering og ytelsesoptimalisering, sier Holm.

 

Med Kognifai er det også mulig å flytte EmPower-data til skyen og på den måten skape effektive løsninger for vindparkoperatører. Systemet kan benyttes til å prosessere avanserte sensordata, men den viktigste egenskapen er muligheten til å etablere et sikkert, skybasert miljø som møter alle krav til sikkerhet i kritiske infrastruktur.

 

OutSmart BV velger Kongsberg

Den uavhengige spesialisten og operatøren av vindparker, OutSmart BV, har valgt nettopp en slik løsning, der et integrert kontrollsystem på Kognifai vil bli brukt til å administrere OutSmarts omfattende portefølje av onshore og offshore vindparker. OutSmart optimerer administrasjon og drift for nordvesteuropeiske vindparkeiere, fondsforvaltere og virksomheter som er involvert i vindprosjekter, og er en del av Deutsche Windtechnik Offshore and Consulting GmbH og drifter onshore og offshore vind- og solcelleparker (1,8 GW totalt)  i Tyskland, Nederland og Storbritannia.

 

OutSmart har samarbeidet med Kongsberg Digital om å etablere et fullintegrert administrasjons- og driftssystem for vindparker onshore og offshore. Ved å kombinere OutSmarts omfattende erfaring som uavhengig leverandør til den europeiske vindindustrien og Kongsberg Digitals ekspertise og teknologi har partene etablert en rekke applikasjoner på Kognifai. Applikasjonene vil føre til et gjennombrudd innen administrasjon og drift av vindparker onshore og særlig offshore.

 

Økt kompleksitet

– Dette nye integrerte systemet er det logiske neste skrittet når man skal håndtere økt kompleksitet og kostnadspress for fornybare energikilder. Det betyr økt produktivitet i den daglige driften og bedre situasjonsbevissthet. Integrering av alle dataene i ett system gir bedre analytisk innsikt og gjør rapportering mer effektiv. Vi tror at Kongsberg Digital er den rette samarbeidspartneren for sikre og robuste løsninger for kritisk infrastruktur som store fornybare energikilder, sier Remco Streppel, driftsleder i OutSmart.

 

Kongsberg Digital er glade for samarbeidet. – OutSmart har en imponerende bred erfaring med intelligent forvaltning av vindressurser. Ved å kombinere OutSmarts tjenester med Kongsberg Digitals teknologi kan vi tilby alle aspekter relatert til drift og vedlikehold av vindparker i én effektiv løsning og gi eierne av vindparkene full kontroll over sine egne data. Dette er et perfekt eksempel på Kognifais unike evne til å være en sikker, helhetlig plattform for ulike datastrømmer og fungere som en felles løsning for ulike industrielle operasjoner, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

Kristian Holm, vice president for renewables i K Foto: Kongsberg Digital. ongsberg Digital.