ARTIKKELANNONSE
Foto: Kongsberg Digital.

Finnmark Kraft:

Lokalt forankret vindkraftproduksjon på Havøygavlen

Siden 2002 har Havøygavlen vindpark produsert ren energi i Havøysund. Nå skifter verdens nordligste vindpark ut turbinene og forbereder seg på 50 prosents økning i produksjonen fra høsten 2021. Bak satsingen står Finnmark Kraft AS.

I motsetning til mange andre av Norges vindkraft-aktører er Finnmark Kraft ett hundre prosent lokalt eid. Sammen med grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo) har de syv kraftselskapene som er konsesjonærer i Finnmark og Nord-Troms gått sammen for å høste av noen av verdens rikeste vindressurser – på Finnmarkskysten.

Sterk aksept lokalt

– Det lokale eierskapet sikrer at verdiene tilbakeføres til lokalsamfunnene, og har bidratt til å skape det vi oppfatter som en sterk lokal aksept for vindparken i Havøysund, sier administrerende direktør Egon Leonhardsen i Finnmark Kraft AS. Selskapet ble stiftet i 2009 og har som formål å bygge ut og drifte vind- og vannkraftverk i Finnmark.

Nå står Leonardsen og hans ansatte foran en stor operasjon når de eksisterende 15 turbinene på 2,5 MW skal erstattes av ni nye turbiner  på 4,2-4,3 MW– noe som vil gi en femti prosents økning i produksjonen på samme areal. Investeringsbeslutningen er tatt, og valg av leverandører foretatt. I mai setter man spaden i jorda.

Bærekraftig valg

– Det gir god mening å skifte ut turbinene nå, sier prosjektleder Lise Heggheim.

– Store deler av infrastrukturen har en levetid som langt overstiger forventet levetid på vindturbinene, som for eksempel kabling og veger. Dette er verdier som ville gått tapt om anlegget hadde blitt nedlagt, og med noen av verdens beste vindressurser mener vi det ville vært for galt, sier hun.

– Årene med drift på anlegget har dessuten gitt oss mye større forståelse for vind og vindteknologi, og dermed gode forutsetninger for å drifte anlegget på en maksimalt effektiv måte, sier hun.

– En lønnsomhetsvurdering tilsa oppgradering og videre drift, legger Leonhardsen til.

På Havøygavlen blåser det friskt store deler av året. Turbinene her har stått i høy vind i 20 år, men kan fremdeles gjøre en innsats i områder med lavere vindstyrker, forteller Leonhardsen.

– Markedet for brukte turbiner er umodent foreløpig, men vi er på aktiv leting etter avtakere til de gamle turbinene, påpeker han.

Lokalt landemerke

Mens befolkningen mange steder er skeptiske til vindparker, er situasjonen i Havøysund en annen. Her har lokalbefolkningen vendt seg til landemerket, og Hurtigruten sakker farten utenfor verdens nordligste vindpark, slik at turistene kan få tatt bilder av det majestetiske anlegget.

– Her om dagen var det en som ba meg love at det iallfall ville stå igjen én turbin dersom anlegget en gang i fremtiden skal rives, forteller Heggheim.

– Han hadde vent seg til å ha store værhaner han kunne orientere seg etter.

Egon Leonhardsen, administrerende direktør i Finnmark Kraft AS.