ARTIKKELANNONSE

NTNU har utviklet beregningsmetoder for estimering av utmatting for offshore vindturbiner hvor en kombinerer klassiske beregningsmetoder med målinger og maskinlæring. En kan da monitorere på deler av konstruksjonen som ikke er tilgjengelig for målinger. Dette kan brukes som beslutningstøtte for estimering av levetid.

Offshore vindkraft – fornybar energi med stort potensial!

NTNU jobber tett sammen med nasjonale og internasjonale forsknings- og industripartnere for å gjøre offshore vind til en bærekraftig fornybar energikilde.

Er du ung og lærelysten?

NTNU trenger gode studenter innen offshore vindenergi. Vil du bidra til bærekraftig energiproduksjon , er det muligheter ved NTNU innen mange studieprogram: Bygg og miljøteknikk, Energi og miljø, Industriell matematikk, Kybernetikk og robotikk og Marin teknikk.

Er du ansatt i industribedrift og ønsker komparative fortrinn?

NTNU bidrar til forskning og innovasjon innen offshore vindenergi og er interessert i å samarbeide med industrien for å realisere offshore vindkraft i Norge og internasjonalt.

NTNU ønsker industriens bistand

for å finansiere PhD-studenter – fremtidens teknologer innen offshore vindenergi.

NTNU kombinerer eksperimentell testing av strømning rundt vindturbiner i NTNUs vindtunnel med Computational Fluid Dynamics (CFD) beregninger på NTNUs tungregnemaskiner for å utvikle bedre innsikt i hvordan vindens kinetiske energi overføres via rotorbladene til mekanisk energi som så via generatorer overføres til elektrisk kraft. For å oppnå ønsket nøyaktighet i numeriske beregninger krever dette bruk av vindtunnelforsøk i utvikling av nye numeriske metoder – NTNU har kompetansemiljøer som driver med både eksperimentelle forsøk og utvikling av numeriske CFD-metoder.

Offshore nett i Nordsjøen vil være svært viktige for å kunne utnytte potensialet for offshore vind på en best mulig måte for Europa. Til dette trengs det utvikling av ny teknologi, og ikke minst robuste styringssystemer som ivaretar nødvendig driftssikkerhet og fleksibilitet under drift. Laboratoriet som utvikles ved NTNU, er spesielt egnet for å utvikle og teste ulike styringsalgoritmer og verneløsninger.