ARTIKKELANNONSE

Powel optimaliserer kraftressursene

Hele 90 prosent av kraftproduksjonen i Norden planlegges med Powel sine programvareløsninger. Nå har teknologibedriften som mål å ikke bare effektivisere vannkraftproduksjonen, men også sol og vind.

Det grønne skiftet vil øke behovet og verdien av fleksibel kraft. Grunnen til dette er at det forventes økt andel sol- og vindkraftproduksjon, som av natur er uforutsigbar og varierende. I kombinasjon med endringer i forbrukermønsteret av elektrisk energi, vil dette kreve økt fleksibilitet i kraftproduksjonen.

Maskinlæring og kunstig intelligens gir bedre utnyttelse av kraftressurser

– Når vindkraftproduksjonen øker, blir det stadig viktigere for produsentene å ha detaljert innsikt i driften og ikke minst gode prognoser. Jo mer detaljerte værprognoser Powel kan tilby, jo mer effektivt kan produsentene drifte vindparken, sier Andreas Eieland, Head of sales and marketing i Powel.

Powel benytter maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av kraftproduksjonen og har utviklet innovativ programvare som store deler av Nordens kraftprodusenter bruker.

– Hele 90 prosent av all kraftproduksjon i Norden planlegges med våre løsninger. Powel er et programvarehus med norske røtter, som har utviklet seg til å bli en ledende leverandør av innovative programvareløsninger til kraftprodusenter og krafthandlere i hele Europa, sier Eieland.

Effektiv planlegging og optimalisering gir topplinjevekst på fem prosent

Selskapet har en historie og en track record som viser at kundene oppnår en topplinjevekst på fem prosent ved bruk av Powel sine løsninger. Målet framover er å bidra til at kundene får ytterligere fem prosent inntekstsvekst gjennom å forbedre markedsoperasjoner, prognoser og automatisering.

– Elektrifisering og mer bruk av fornybare energiressurser er en avgjørende faktor for bærekraftig utvikling, og i denne prosessen vil Powel være en sentral aktør internasjonalt, sier Eieland.

Det grønne skiftet har behov for innovasjon

Det grønne skiftet skaper behov for ytterligere teknologisk utvikling og innovasjon. For å adressere dette, har Powel blitt en del av det nyetablerte selskapet, Volue. Volue er en systemtilbyder som bygger på sensorteknologi og datafangst fra Scanmatic og industrielle programvareløsninger fra Powel, som Europas største kraftprodusenter allerede bruker for å optimalisere driften og maksimere verdien av sine ressurser og sin infrastruktur. Dette integreres med Wattsights ledende analysemiljø for det europeiske kraftmarkedet, og Markedskrafts handel og forvaltning av kraftporteføljer.  De fire selskapene vil sammen styrke Volues evne til å digitalisere andre industrier, som for eksempel kraftdistribusjon, vann og avløp, bygging av infrastruktur, forsvar, transport, offshore og maritime operasjoner.

– Vi har verktøyene og kompetansen som skal til for å optimalisere produksjonen og distribusjonen av vindkraft inn i en grønn fremtid, avslutter Eieland.

NTNU kombinerer eksperimentell testing av strømning rundt vindturbiner i NTNUs vindtunnel med Computational Fluid Dynamics (CFD) beregninger på NTNUs tungregnemaskiner for å utvikle bedre innsikt i hvordan vindens kinetiske energi overføres via rotorbladene til mekanisk energi som så via generatorer overføres til elektrisk kraft. For å oppnå ønsket nøyaktighet i numeriske beregninger krever dette bruk av vindtunnelforsøk i utvikling av nye numeriske metoder – NTNU har kompetansemiljøer som driver med både eksperimentelle forsøk og utvikling av numeriske CFD-metoder.

Offshore nett i Nordsjøen vil være svært viktige for å kunne utnytte potensialet for offshore vind på en best mulig måte for Europa. Til dette trengs det utvikling av ny teknologi, og ikke minst robuste styringssystemer som ivaretar nødvendig driftssikkerhet og fleksibilitet under drift. Laboratoriet som utvikles ved NTNU, er spesielt egnet for å utvikle og teste ulike styringsalgoritmer og verneløsninger.