ARTIKKELANNONSE
Foto: Elisabeth Tønnessen

Slik skaper Midtfjellet lokale verdier og aktivitet

Bærekraftig kraftproduksjon er nøkkelen til å sikre fortsatt vekst og norske arbeidsplasser. Selv om norsk strøm er fornybar, er halvparten av energien vi bruker, fossil. Når alt fra bygg, oljeutvinning og industri til transport på land, vann og i lufta skal elektrifiseres, vil Norge trenge opptil 70 prosent mer fornybar kraft enn vi produserer i dag.

– Vi må ta klimaendringene på alvor, stadig flere kjenner dem på kroppen, og vi har ikke tid å miste for å forsyne fremtidens grønne arbeidsplasser med ren strøm. Klimakrisen trenger løsninger, og landbasert vindkraft blir helt avgjørende for å komme i mål og holde strømprisene nede, slår Erik Mortensen, daglig leder i Midtfjellet Vindkraft AS, fast.

 

Midtfjellet Vindpark produserer alene energi som tilsvarer strømforbruket til 25 000 boliger. Det dekker forbruket til omtrent alle som bor i Sunnhordland.

– Produksjonen fra oss er dessuten viktig for hjørnesteinsbedriftene Kværner på Stord og Hydro på Husnes. Det betyr fortsatt vekst, rimelig kraft og arbeidsplasser som alle får glede av fremover. Det er noe av det fantastiske med å jobbe med grønn energi. Det er løsningen på klimakrisen, men det er en løsning som skaper mange nye og verdifulle muligheter, sier Mortensen.

Tett på lokale aktører

Vindkraft har skapt mye debatt i 2019. I flere lokalmiljøer har det vært sterk motstand mot utbygging. Midtfjellet sier det er en sterk motivasjon å vise hvor positive ringvirkninger og effekter vindkraften faktisk har lokalt.

– De store klimafordelene og ringvirkningene som vindkraften skaper, betyr mye. Men for oss er også det lokale samarbeidet meget viktig. Vi vet jo at etablering av vindparker skaper debatt. Åpenhet, ryddighet og bevissthet er avgjørende for bransjen nå. Hele veien fra bygging til drift har vi hatt fokus på å samarbeide godt med lokale aktører. Nærmiljøet må oppleve at prosjektet er en positiv kraft, i tillegg til at det skaper grønn kraft, sier han.

 

Midtfjellet Vindpark legger nå igjen rundt 20 millioner kroner årlig i Fitjar kommune. De lokale inntektene kommer i form av inntektsskatt, eiendomsskatt, leie av areal og sponsormidler og andre driftsoppgaver. Midtfjellet har også sammen med underleverandøren Nordex 13 heltidsansatte lokalt.

– De siste årene har vi gitt tilskudd til skolekorps, idrettslag, kirke, skole og barnehage, revy, teaterlag og seniorsentre. Vi sponser årlig nærmiljøet med rundt 400 000 kroner. Sammen med Fitjar kommune og grunneiere har vi åpnet opp en adkomstvei til fjellet, og slik også lagt til rette for alle som ønsker å benytte seg av naturen i Midtfjellet, sier Mortensen. Midtfjellet Vindpark arrangerer også guidede turer for sykehjem, barnehager, skoler, bedrifter og andre institusjoner, og har hatt over 17 000 besøkende så langt.

En bekymring i noen lokalmiljø er at vindkraften skal gjøre friluftslivet mindre attraktivt. I Fitjar har Midtfjellet bidratt til at resultatet er det motsatte. 
Etter seks års drift gjør forbedret infrastruktur at 
stadig flere forskjellige grupper kommer seg enklere og oftere i fjellet. Folk sykler, løper, går på ski og driver alt fra orientering til jakt og fiske, feltskyting og hundekjøring.

– Vi har også laget parkeringsplass for 100–150 biler ved inngangen til vindparken oppe i fjellet og restaurert flere hytter i vindparken som er til utlån for lokalsamfunnet, forteller Mortensen.

– I tillegg har vi etablert en 2,5 km lang lysløype og satt opp en gapahuk for friluftsliv sammen med Norsk Turistforening, grunneiere og kommunen. Fra smått til stort, har vi fokus på å oppfylle samfunnskontrakten med hele lokalmiljøet, sier Mortensen.

Et yrende liv ved mølle B12, 297 meter over havet

I september ble Midtfjelletdagen arrangert for sjette år på rad. Nydelig vær skapte en flott ramme rundt lek og moro, folkemarsj og idrettsprestasjoner. Lokalbefolkningen skapte en levende folkefest, og det ble servert gratis pølser og kaker. Arrangementet er et samarbeid mellom Fitjar Idrettslag og Midtfjellet Vindkraft.

– Det begynner for alvor å bli en tradisjon, og årlig arrangeres det nå motbakkeløp, halvmaraton og andre løp som har fått nasjonal oppmerksomhet, sier en storfornøyd Mortensen.

Tilbake til naturen

Midtfjellet Vindpark har lagt vekt på at anlegget skal gi minst mulig fotavtrykk i naturen.

Mortensen forteller om et grep:

– Før vi startet utbygging av vindparken og installasjonen av turbinene, lagret vi data som viser nøyaktig hvordan topografien var. Når konsesjonen går ut og vi skal demontere turbiner og fjerne fundamenter, veier og oppstillingsplasser, kan vi føre naturen tilbake akkurat slik den var før vindparken ble bygget, forteller Mortensen.

– Midtfjellet Vindpark er godt utnyttet arealmessig, samtidig som fjellet er blitt tilgjengelig for nye brukergrupper. Ikke minst bidrar vi til at vi som bor her i dag, og etterkommerne våre, arver en renere jord. Som leverandør av fornybar energi gjør vi en forskjell i møte med de alvorlige klimaendringene, mener Mortensen.

MIDTFJELLET VINDPARK ER GODT UTNYTTET AREALMESSIG, SAMTIDIG SOM FJELLET ER BLITT TILGJENGELIG FOR NYE BRUKERGRUPPER. IKKE MINST BIDRAR VI TIL AT VI SOM BOR HER I DAG, OG ETTERKOMMERNE VÅRE, ARVER EN RENERE JORD.