ARTIKKELANNONSE

Vindkraft kan skape grønn industriell utvikling

Vindkraft er en stor kraftressurs med potensial til å drive industrien inn i det grønne skiftet. Det mener Nordkraft og Fortum, som i 2019 inngikk et industrielt samarbeid og dannet Fortum Nordkraft Vind med ambisjon om å være en ledende kraft i utviklingen av ny vindkraft i Norge.

– Vår rolle som energileverandør krever at vi tilbyr den energien som trengs for å drifte samfunnet vårt, men det krever også at vi bidrar til omstillingen til en grønnere energimiks. Vi ønsker å redusere CO2-intensiteten i energisystemet på tvers av alle energibærere. Derfor låser ikke vi oss til en type energi når vi ser en mulighet for å få til en reell CO2-besparelse på en økonomisk bærekraftig måte, sier Thomas Hansen, direktør for fornybar energi i St1 Norge AS.

 

Visjonen gjøres til virkelighet gjennom å satse på forskning, utvikling og oppskalering av fornybare energiløsninger, og dette har resultert i prosjekter som produserer elektrisitet fra vind, varme fra jorden og drivstoff fra avfall.

 

Vind
– Vi satser langsiktig på vind. Vi vil bruke vår erfaring med vindkraft til å utvikle områder med stort potensiale for økonomisk og miljømessig bærekraftig kraftproduksjon i samarbeid med våre partnere, lokalsamfunn og myndigheter. Vi tenker langsiktig og ønsker å høste vindkraften der det blåser mest og levere den der den trengs mest, fortsetter Thomas Hansen.

 

St1 og S-Group sitt fellesforetak TuuliWatti Oy står i dag for 24 prosent av vindkraften produsert i Finland. I mai 2018 annonserte de en investering i den første subsidiefrie vindparken i Finland. Prosjektet er den første nordiske vindkraftinvesteringen som gjøres helt uten offentlig støtte.

 

I Norge arbeider St1 aktivt både med å skape partnerskap rundt eksisterende prosjekter, men deltar også i utviklingen av nye prosjekter som vil realiseres helt uten støtteordninger.

 

– Finnmark er veldig interessant fordi regionen har blant Europas beste vindforhold. En utbygging her gir også nærhet til Finland og vil kunne forskyve mye av den fossile energien som preger den finske energimiksen, sier Hansen.

 

Fornybare løsninger for fremtiden
St1 satser også på andre fornybare løsninger. I april kom St1 Deep Heat til bunns i verdens dypeste brønn for energiproduksjon på 6,4 kilometer. Målet er å bygge det første industriskala geotermiske varmeanlegget i Finland som leverer varme til Fortums fjernvarmenett i Helsinki-området.

 

St1 produserer også avansert bioetanol ved seks fabrikker i Sverige og Finland og deler av deres bioraffineri i Gøteborg bygges om for produksjon av avansert bioetanol. St1 signerte også i 2016 en intensjonsavtale for produksjon av avansert bioetanol i Norske Skogs gamle lokaler på Follum i Buskerud.

 

Det er avgjørende at vi reduserer fremtidige utslipp, men grønne investeringer i energisiden er ikke nok. CO2 som allerede er sluppet ut i atmosfæren må også takles, og det må takles nå.

 

– Selv i et tenkt scenario der hele verden stopper å slippe ut drivhusgasser i atmosfæren, vil klimaendringene fortsette. Den enkle grunnen er den svimlende mengden på 100 milliarder tonn fossilt CO2 som allerede er sluppet ut i atmosfæren. Vi må starte å fange CO2, og vi i St1 mener dette kan gjøres gjennom karbonhøsting og påskoging. Skog og trær fungerer som naturlig karbonlagre og vi har i dag en pilot i Marokko for å lære hvordan vi kan gjøre dette på en stor skala, forteller Thomas Hansen.

NORGE HAR DE BESTE VINDRESSURSENE I EUROPA, NOE SOM GJØR AT VI KAN PRODUSERE MER
ENERGI HER PER INSTALLASJON ENN NOE ANNET STED.