ARTIKKELANNONSE
Norsk vindkraft er nå den billigste nye kraftformen i Europa. Foto: Energy Innovation.

Er vindkraft en vinner i et turbulent marked?

 

I stadig mer ustabile globale kapitalmarkeder kan norsk vindkraft posisjonere seg som en trygg havn for investorene. – Det fordrer at det regulatoriske regimet fremstår som tydelig og forutsigbart, sier advokat Odd-Harald B. Wasenden som nylig tiltrådte som partner i Arntzen de Besche i Oslo.

Arntzen de Besche har lang erfaring med rådgivning i energisektoren, og med Wasenden om bord topper de et allerede tungt team. Med doktorgrad fra Universitetet i Oslo på energimarkedsrett og lang erfaring med rådgivning innen sektoren skal han bidra til et markert taktskifte hos Arntzen de Besche.

– Vi satser nå på en ytterligere utvidelse av vårt engasjement innenfor ny fornybar-sektoren, og med Odd-Harald på laget får vi en enda bredere plattform å stå på, sier advokat og partner Espen I. Bakken.

– Han er en ledende og mye brukt ekspert på internasjonale energimarkeder, og har tung kompetanse på markedssiden – både når det gjelder organisert kraftomsetning og bilaterale strukturer med fokus på PPA-er, understreker Bakken.

– Det gir oss enda større tyngde i elektrisitetsmarkedet i en bredere kontekst. I et landskap med så komplekse strukturer er det viktig å kunne gi gode råd i hele verdikjeden.

ARNTZEN DE BESCHE er allerede tungt inne i vindkraft, særlig gjennom sitt kontor i Trondheim. Partner Erlend Solberg og hans kolleger i Trondheim har arbeidet med kontrakter i forbindelse med oppføring og drift av vindturbinparker siden den spede begynnelse i 2005, og har frem til nå totalt bistått med fremforhandling av kontrakter mellom parkeiere og leverandører for til sammen ni parker. Erfaring også fra den industrielle siden av vindkraftmarkedet er viktig for å kunne yte helhetlig og profesjonell bistand til de ulike aktørene i dette markedet.

FIRMAET BYGGER nå et komplett fagmiljø for å rådgi kunder gjennom hele prosessen fra søknader til avsetningsleddet.

– Det er et enormt potensial i dette miljøet, og jeg ser virkelig frem til å være med på å bygge videre, sier Wasenden. Han mener myndighetene må ta grep for å sikre at norsk vindkraft fremstår som et attraktivt investeringsobjekt. Med koronauro, rekordlave renter og generell uro i verdens kapitalmarkeder søker investorene etter trygge havner. Norsk vindkraft bør være en av dem.

– Konsesjonsvilkårene for vindkraft, både på land og offshore, fremstår i dag som utydelige og lite gjennomsiktige. Dessuten er den pågående debatten om skatteregimet et eksempel på at det skapes et inntrykk av lite forutsigbare rammevilkår. Det bidrar klart til å kjøle ned investorenes interesse, sier Wasenden.

Vi har forventninger til at forslaget til nye konsesjonsregler som ble oversendt til departementet i januar i år, vil forenkle konsesjonstildelingen og sikre nødvendig transparens, sier Bakken.

I TILLEGG ETTERLYSER advokatene statlige virkemidler for å få fart på utbyggingen av offshore vind. Norge har store forutsetninger for å bli en ledende leverandør av havvind, men det er nødvendig med stimulans for å redusere kostnadsbildet, mener Bakken.

– Staten bør legge til rette for et antall pilotprosjekter som kan bane vei for billigere og mer effektiv teknologi. Det er nødvendig for å skape utvikling, sier han.

DET ER ET ENORMT POTENSIAL I DETTE MILJØET, OG JEG SER VIRKELIG FREM TIL Å VÆRE MED PÅ Å BYGGE VIDERE.