ARTIKKELANNONSE
Leder for operatørskap vind, Ragnhild Remmen Bull, og vindkraft-trainee Monika Mannes i Skomakerfjellet vindpark. I bakgrunnen Roan Vindpark, som er under oppføring i Fosen Vind-prosjektet.

Dronningen av vindkraft

I en kraftbransje full av menn, står Ragnhild Remmen Bull i TrønderEnergi frem som selve dronningen av vindkraft.

TrønderEnergi har helt siden 1980-tallet vært en pioner innen vindkraft, da selskapet bygde Norges første, kommersielle vindturbin. Selskapet har fire vindkraftanlegg i drift, og er med på byggingen av Europas største vindkraftanlegg på land.

– Trøndelag har blant Europas beste vindressurser. Vi har et ansvar i å forvalte disse ressursene til det beste for samfunnet. TrønderEnergis grunnleggende oppgave er å skape energi for generasjoner, sier Ragnhild Remmen Bull, leder for operatørskap vind i TrønderEnergi.

Historisk utbygging

Trøndelag står midt oppe i en historisk utbygging av fornybar kraftproduksjon. Fosen-prosjektet på 1000 MW blir Europas største landbaserte vindkraftanlegg, og TrønderEnergi utvikler i tillegg tre nye prosjekter selskapet satser på å realisere de neste årene. Utbyggingen vil være med på å redusere regionens kraftunderskudd, og skaper store ringvirkninger for det lokale næringslivet.

TrønderEnergi tjuvstartet utbyggingen på Fosen da selskapet besluttet å bygge utvidelsen av Bessakerfjellet vindkraftverk april 2015. I mars 2016 stod de fire Vestas-turbinene klare på Skomakerfjellet, og produserer strøm til rundt 1800 husstander.

– Vi lyktes med å redusere naturinngrep i gjennomføringen av prosjektet fordi vi valgte nye løsninger for anleggsvei og transport av turbinene, sier Remmen Bull.

 

Stort forbedringspotensial

Etter utbyggingen er det selve operatørskapet som avgjør hvor lønnsom vindkraft blir for eierne. NORWEAs egne tall viser at opp mot 30% av vindkraftens totalkostnad stammer fra driften av anleggene. Dette representerer et stort forbedringspotensial.

 

– Vindkraft gir best avkastning der man optimaliserer drift utfra etter anleggets inntjening og tekniske tilstand, derfor har vi tatt styring over drift og vedlikehold ved tre av vindkraftanleggene vi har eierskap i, sier Remmen Bull.

 

TrønderEnergi satser 

Innen operatørskap i TrønderEnergi jobber blant andre trainee Monika Mannes. TrønderEnergi har som uttalt strategi å vokse innenfor operatørskap av vindkraft. Da trengs dyktige kandidater for fremtiden.

– Enorme mengder data må håndteres, og det gjør vi ved hjelp av smarte systemer. Dette gjør oss i stand til å overvåke, analysere og prognosere produksjon og teknisk tilstand på vindkraftanleggene, sier Mannes.

– Jeg synes det er veldig spennende at TrønderEnergi har bestemt seg for å satse på operatørskap, og vi er klare, avslutter Monika Mannes.

Dronningen av vindkraft: Ragnhild Remmen Bull i TrønderEnergi.