Fra venstre: Øistein S. Galaaen, Øyvind Isachsen, Andreas T. Aasheim, Daniel J. Willoch

Om NORWEA

NORWEA er en interesse- og bransjeorganisasjon som arbeider for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. NORWEA arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon, som i tillegg til offshore vindkraft inkluderer energiformene bølge- og tidevannskraft.

NORWEA ble stiftet i 2006, har i dag rundt 130 medlemsbedrifter og representerer hele verdikjeden rundt vind-, bølge- og tidevannskraft. NORWEA er bransjens sentrale møteplass for vindkraftfaglig, politisk diskusjon og industrielt samarbeid.

  • NORWEAs næringspolitiske arbeid skaper gode juridiske og økonomiske rammevilkår for bransjen.

 

  • NORWEA analyserer utvikling i rammevilkår og utformer policyer i samarbeid med bransjen.

 

  • NORWEA produserer informasjonsmateriell og arrangerer kampanjer for å øke kunnskapen om vindkraft og havenergi gjennom etterrettelig og tilgjengelig informasjon.

 

  • NORWEA har flere arrangementer: konferanser, seminarer, workshops og arbeidsgrupper.

 

  • NORWEA er det viktigste og mest fremgangsrike nettverket for vind- og havenergi i Norge.
NORWEA ER NORGES VIKTIGSTE NETTVERK FOR VINDKRAFT I NORGE.