Foto: Hornsdale Power Reserve, NEOEN

Batteriene kommer

Et modig veddemål på Twitter har ikke bare vist verden hva batterier kan gjøre for driften av strømnettet, men også hvor dramatisk fort endringer skjer.

Tesla-sjef Elon Mosk lovet å levere verdens største litium-ion batteri på 100 dager, ellers skulle de gi bort batteriet gratis. Tesla overholdt fristen, og i løpet av de siste 6 månedene har batteriet på 100 MW og 129 MWh i delstaten South Australia levert oppsiktsvekkende resultater.

For å sette dette i perspektiv: En «vanlig» vindturbin er rundt 4 MW. Effekten batteriet leverer tilsvarer dermed effekten fra om lag 25 vindturbiner – et mellomstort kraftverk.

Hornsdale Power Reserve, som er batteriets offisielle navn, er koblet sammen med den nærliggende vindparken Hornsdale. Batteriet, eller egentlig batteriparken, leverer ancillary services, eller systemtjenester på norsk, til nettet i delstaten. Og batteriet leverer, rent bokstavelig: Da det 600 MW store kullkraftverket Loy Yang plutselig falt ut i desember i fjor, brukte batteriet 140 millisekunder (!) på å levere sin 100 MW effekt. Business Insider siterer delstatens energiminister på at «systemoperatørene var sjokkerte over hvor raskt og effektivt batteriet var i stand til å levere så mye kraft på nettet».

Sparer store summer

Nettstedet Reneweconomy har sett nærmere på hva batteriet faktisk har levert, og tallene er intet mindre enn overveldende. I løpet av 6 måneder har batteriet tatt en andel på 55% i markedet for frekvens- og systemtjenester i delstaten. Det vil si markedet for de kortsiktige utjevningene av produksjon som hele tiden foregår i nettet for at strømmen hele tien skal leveres med den frekvensen våre elektriske apparater er bygget for å bruke. Nettstedet siterer Godart van Gendt i McKinsey på følgende, og det bør sende rimelig klare styringssignaler også til det europeiske markedet:

I løpet av de fire første månedene batteriet var i drift, falt prisene i markedet for frekvenstjenester med 90%. Det er 9-0%. Batteriet står for 2% av kapasiteten i delstaten, men har oppnådd en markedsandel på 55%.

En rekke estimater plasserer innsparingen i systemtjenester til 35 millioner dollar for de fire første månedene av batteriets levetid, ifølge Reneweconomy. Ikke verst for en investering på 50 millioner dollar.

What’s next?

I Sør-Korea er Hyundai Electric i ferd med å slå rekorden til Tesla, med sitt 150 MW batteri. Over hele verden følger nå systemoperatører nøye med på suksessen i Australia, og mye tyder på at Musk ikke er helt ferdig: PV Magazine rapporterer at Tesla-sjefen i en av sine investor calls hintet om at man i løpet av få måneder vil lansere et gigawatt stort lagringssystem. Det er altså 1000 MW, eller ti ganger kapasiteten i Hornsdale Power Reserve. Det er ikke bare i bilene våre at batteriutviklingen merkes.

Batteriene kommer til strømnettet. Fort.

«SYSTEMOPERATØRENE VAR SJOKKERTE OVER HVOR RASKT OG EFFEKTIVT BATTERIET VAR I STAND TIL Å LEVERE SÅ MYE KRAFT TIL NETTET.»