Norsk vindkraft bidrar til å fase ut skitten kullkraft i Europa. Foto: Energy Innovation.

Med vind skal kull fordrives

Etter hvert som vindkraftutbyggingen her til lands skyter fart, øker fokuset på konsekvensene en slik utbygging har. Slike diskusjoner ønsker vi selvfølgelig velkommen! Men selv i diskusjoner med steile fronter må vi søke å være balanserte.

I norsk vindkraft tåler vi godt å bli sett i kortene. Vi som jobber i vinden er samtidig stolte av arbeidet vårt. Derfor er vi også opptatt av å løfte frem den utvetydelige klimaeffekten norsk vindkraft har: Norsk vindkraft bidrar til å kutte utslipp i enorme mengder.

 

Norge er en del av Europa

I vinter raste det en voldsom debatt om norsk deltagelse i EUs 3. energimarkedspakke. Enkelte røster later til å tro at det vil være smart av Norge å isolere seg fra omverdenen, uten særlig omtanke for hverken klima eller forsyningssikkerhet. Samtidig er det norske kraftsystemet hele tiden uløselig, fysisk knyttet til våre naboland. Gjennom betydelig kapasitet i utenlandskabler er vi knyttet til Sverige, til Danmark og til Nederland. Derfra går strømnettet videre som en åre igjennom Europa. Dette har tjent oss svært godt de siste 50 årene!

 

Vi er en del av det europeiske kraftsystemet, og det betyr at når vi produserer vindkraft, blir det produsert tilsvarende mindre kullkraft: Norsk vindkraft fordriver europeisk kullkraft!

 

Strøm er ferskvare

Omstillingen til fornybar kraftproduksjon foregår ved at vind, sol og vann presser ut skitten kullkraft i sanntid. Strøm kan ikke legges på lager, og kraftmarkedet må alltid må være i balanse.

 

To prinsipper er spesielt viktige her: Fornybare kraftkilder som vind og sol vil alltid produsere når det blåser eller solen skinner. På den andre siden er det den dyreste produksjonen som både setter prisen og blir svingproduksjon – altså det kraftverket som slås av eller på avhengig av om det er bruk for det eller ikke. For Europa, og dermed for oss, er det i stor grad gass- og kullkraft som er svingproduksjon.

 

En liten gruppering samfunnsøkonomer har med dette utgangspunktet, og over lang tid fordømt satsingen på elbiler fordi det økte forbruket kommer fra «europeisk kullkraft». Da er det artig å høre at den samme grupperingen ikke legger samme premiss til grunn for norsk vindkraft.

 

For hver eneste MWh (tusen kWh) norsk vindkraft som produseres, blir det produsert én MWh mindre gass- eller kullkraft et annet sted i det store europeiske kraftsystemet som vi er en del av.

Det fører både til lavere utslipp, men også at fossile kraftverk stenger ned.

 

Noen av oss synes dette er flott.

 

10 TWh blir til 10 millioner tonn Co2

Vi i Norge har Europas beste vindressurser, og norsk vindkraft er nå den billigste formen for ny kraftproduksjon i hele Europa. Vi kommer til å bygge ut omtrent 10 TWh norsk vindkraft de neste årene. Det får dramatiske konsekvenser for de europeiske klimagassutslippene.

 

1 MWh strøm produsert på kullkraft, slipper ut i snitt ett tonn Co2. 1 MWh vindkraft, i et livsløpsperspektiv, slipper ut omtrent 2 kilo Co2. Det gir en forskjell på rundt regnet ett tonn Co2 per MWh. Våre 10 TWh vindkraft vil kutte 10 millioner tonn Co2 i året. Det tilsvarer 20 % av de samlede, norske utslippene av klimagasser! Denne delen av historien glemmes litt for ofte.

 

Vindkraften vi skal bygge de neste årene skaper også over 10 milliarder kroner i nasjonal verdiskapning. Det skapes arbeidsplasser over hele landet, fra Lindesnes i sør til Varangerhalvøya i nord. Samtidig bidrar norsk vindkraft til å nå målet om et fornybart Europa.

«VÅRE 10 TWH VINDKRAFT VIL KUTTE 10 MILLIONER TONN CO2.»