Foto: Hydro Aluminium Årdal

Verdens reneste vindindustri

Norsk kraftforedlende industri sysselsetter 17.400 mennesker, og skaper verdier for 22 milliarder kroner i året. Kraftkostnadene til industrien er helt avgjørende for lokaliseringen av industrien, og norsk vindkraft er en helt sentral komponent for videre vekst.

Å opprettholde norsk aluminiumsproduksjon basert på ren, norsk kraft er et svært godt klimatiltak. I rapporten «Grønn omstilling og landbasert vindkraft i Norge» sier Alcoa at tilgangen på fornybar kraft er avgjørende for selskapet. Alcoa har signert tre omfattende kraftkjøpskontrakter med norske vindkraftverk, til priser lavere enn hva en normalt kan oppnå i det norske markedet. Det betyr at norsk vindkraft er med på å bedre konkurranseevnen til norsk, kraftforedlende industri.

730 millioner per TWh

Thema beregner at en økning i den kraftintensive industriens kraftforbruk på 1 TWh vil øke den direkte verdiskapningen med 730 millioner kroner, og skape 480 nye årsverk. Verdensledende når det gjelder utslipp, og produserer varer som en klimavennlig verdensøkonomi tørster etter.

I rapporten kommer det også frem at det skapes 1,41 arbeidsplasser i resten av økonomien for hver industriarbeidsplass – altså vil en TWh nytt forbruk i industrien samlet sett gi 1150 arbeidsplasser i Norge. Verdiskapingen får også ringvirkninger, og i rapporten anslås det at 1 TWh økt årlig forbruk vil gi 1,7 milliarder i økt verdiskaping for samfunnet som helhet. Det er slik vi danner fundamentet for velferd i en grønn økonomi.

Skal vi videreutvikle industrien vår, er det helt avgjørende at tilgangen på kraft er mer enn god nok. Når norsk vindkraft nå er den billigste kilden til ny kraftproduksjon i Europa, bør det være åpenbart at en bærekraftig utvikling av vindkraft er i Norges interesse.

Verdens reneste industri

Aluminium basert på ren, norsk kraft er betraktelig renere enn aluminium basert på fossil kraft. Aluminium produsert på norsk vind- og vannkraft slipper ut 15-16 tonn CO2 mindre per tonn aluminium enn tilsvarende produsert i Kina: Med en sterkt begrenset tilgang på ny vannkraft (Kilde: NVE, Energimeldingen) må vekst i industriproduksjon baseres på vindkraft. På Karmøy får Hydro vindkraft til sin nye smelter; Hydro utvider også på Husnes. I Mosjøen vil Alcoa få vindkraft matet rett inn i smelteren fra Øyfjellet vindkraftverk, rett ved siden av.

For norsk økonomi og for klimaet, er det en ren vinn-vind situasjon. Slik skaper vi verdens reneste vindindustri, i ordets rette forstand.

Med en sterkt begrenset tilgang på ny vannkraft må vekst i industriproduksjon baseres på vindkraft.