Foto: Simen Haugom/Tonstad Vindpark

Norsk vindkraft betaler milliarder i skatt

Enkelte har hevdet at norsk vindkraft ikke vil legge igjen én krone i skatt i Norge: Sannheten er at norsk vindkraft estimeres å betale rundt 20 milliarder kroner i selskapsskatt de neste 25 årene.

Enkelte har hevdet at norsk vindkraft ikke vil legge igjen én krone i skatt i Norge: Sannheten er at norsk vindkraft estimeres å betale rundt 20 milliarder kroner i selskapsskatt de neste 25 årene.

TV2 slo i høst stort opp at et gitt vindkraftverk ikke betalte selskapsskatt i 2018. Det burde ikke overraske noen: Det aktuelle vindkraftverket stod ferdig høsten 2017, og har store avskrivninger. Det norske Storting innførte i 2015 særskilte avskrivingsregler for vindkraft, noe som gjør at norske vindkraftverk har regnskapsmessige underskudd for de første årene i drift. Ingen norske vindkraftverk vil være i skatteposisjon det første året!

Det sagt, så vil ikke en tidsmessig forskyvning av skatten redusere den, bare flytte den i tid. Vi har derfor beregnet hva norsk vindkraft vil generere av skatteinntekter de neste 25 årene,

20 milliarder kroner i selskapsskatt

I perioden 2016 til 2021 vil det bli satt i drift vindkraft i Norge som, ifølge NORWEAs beregninger, vil generere rundt 20 milliarder kroner i selskapsskatt til Norge.

Et 100 MW vindkraftprosjekt beregnes å betale 498 millioner kroner i selskapsskatt over verkets levetid på 25 år. Samtidig, i perioden 2016-2021 forventer vi at det ferdigstilles 4500 MW med vindkraft i Norge:

(4500/100)*498 millioner = 22 milliarder kroner i selskapsskatt.

5 milliarder i eiendomsskatt

I tillegg vil et vindkraftverk på 100 MW betale rundt 4,9 millioner i årlig eiendomsskatt, noe som vil generere i overkant av 120 millioner kroner over verkets levetid. Samlet sett vil vindkraften som blir bygget i samme femårsperioden generere rundt 5 milliarder kroner i eiendomsskatt til involverte kommuner.

Bedre prosesser, og naturressursskatt

Det pågår for øyeblikket viktige prosesser i NVE for å gjøre konsesjonsbehandlingen av vindkraft enda bedre, et arbeide NORWEA ønsker velkommen. Å bygge videre på det svært gode, oppdaterte kunnskapsgrunnlaget fra arbeidet med nasjonal ramme, vil sikre at vi i fremtiden bygger enda bedre vindkraft, med lavest mulig miljøavtrykk, og med bred, lokal forankring.

Samtidig er det på tide at Stortinget innfører en naturressursskatt for vindkraft, som uten avkortning går til involverte vindkraftkommuner. Det underslår likevel ikke det faktum at norsk vindkraft vil være blant de største skatteytende næringene på fastlandet i overskuelig fremtid, både nasjonalt og lokalt.

Samlet sett vil vindkraften som blir bygget i samme femårsperioden generere rundt 5 milliarder
kroner i eiendomsskatt til involverte kommuner.