Anleggsarbeid på Kvitfjell/Raudfjell skaper store, regionale ringvirkninger. Foto: Prime Capital.

Kvitfjell og Raudfjell med 687 millioner i nasjonal verdiskapning

Vindparkene på Kvitfjell og Raudfjell vil bidra med 687 millioner kroner i nasjonal verdiskaping, viser en rapport fra Ny Analyse.

I løpet av høsten 2019 står Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk ferdig, og gir et betydelig bidrag til forsyningssikkerheten i nord. I tillegg vil prosjektet generere svært store ringvirkninger, både regionalt og nasjonalt.

Analysebyrået Ny Analyse har på oppdrag fra Prime Capital laget en rapport for å belyse ringvirkningene av de to vindparkene. En slik analyse beregner effekten av kjøp av varer og tjenester fra underleverandører, skattevirkninger, og sysselsettingseffekter.

687 millioner kroner

Ny Analyse estimerer at samlet nasjonal verdiskaping som følge av prosjektet vil være på 687 millioner kroner, noe som i følge byrået kan sikre opp mot 550 direkte og indirekte årsverk.

Det er særlig lokalt i Troms verdiskapningen finner sted. Rapporten beregner at den regionale verdiskapningen vil stå for ca. 70% av totalen, tilsvarende tett opp mot 500 millioner kroner.

Det er særlig byggingen av infrastrukturen som står for verdiskapningen: Byggingen av veier, fundamenter med mer står for brorparten av den regionale verdiskapningen.

10 millioner årlig til Tromsø

For Tromsø kommune kommer en ikke ubetydelig eiendomsskatt i tillegg til et stort antall arbeidsplasser i regionen. Rapporten beregner at anlegget vil generere i overkant av 10 millioner kroner i året i eiendomsskatt til Tromsø kommune. Penger som sikkert kan komme godt med.

Visualisering av Kvitfjell/Raudfjell sett fra Kattfjord. Foto: Prime Capital.
«RAPPORTEN BEREGNER AT REGIONAL VERDISKAPNING VIL TILSVARE NÆRMERE 500 MILLIONER KRONER.»