Ember:

Fornybar energi vokser fort nok til å nå Parismålene

I en helt fersk rapport slår tenketanken Ember fast at vind- og solkraft vokser fort nok til at Parismålene er innen rekkevidde. Samtidig kolapser kullkraften i Europa og USA.

I 2019 leverte vind- og solkraft en imponerende vekst på 15% i produksjon sammenlignet med 2018, og står nå for 8% av verdens elektrisitetsproduksjon. For at verden skal nå målene om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må veksten til vind- og solkraft være på nettopp 15%, skriver Ember.

Økningen i fornybarproduksjonen, sammen med økte CO2-priser spesielt i Europa, får konsekvenser for kullkraften. På verdensbasis falt kullkraftproduksjonen med 3%, mens tallene for Europa og USA er dramatiske: I Europa falt kullkraftproduksjonen med 24% i 2019, og med 16% i USA. Det medfører enorme utslippskutt: Siden 2007 har utslippene fra den europeiske kraftsektoren falt med hele 43%.

Problemer i Kina

Samtidig er det bokstavelig talt mørke skyer på horisonten i Kina: I Kina økte kullkraftproduksjonen med 2% i 2019, og Kina står nå alene for 50% av verdens kullkraftproduksjon. Dette, på tross av en fortsatt kraftig vekst i fornybarproduksjonen.