Fra dårligst til best i klassen på 10 år

I 2007 begynte de første av oss å jobbe i NORWEA. Den gangen var det mest snakk om mengden subsidier man måtte ha for å klare å sette opp en vindpark.

I 2018 representerer de møllene som monteres den billigste formen for ny kraftproduksjon: Dette med eller uten CO2-utslipp, eller fare for stråling.

I 2008 var en mølle på 2 MW. I dag er flere på mer enn 4 MW. I 2008 kostet vindkraft over 70 øre/kWh. I 2018 koster den 30 øre.

Tidlig på 2020-tallet vil vindkraften stå for 10 % av kraftproduksjonen i Norge. Dette vil føre til at vi får mer kraftproduksjon inn i et kraftsystem som er i forandring. Statnett sier at fremtiden er elektrisk: Vi har knappest begynt å se hva dette betyr for strømpriser, distriktsarbeidsplasser og folk og foretaks økonomi generelt.

Vindkraften gir arbeidsplasser i distriktene, billigere strøm til folk og industri, og kutter skadelige klimagassutslipp med millioner av tonn. Vindkraft representerer den fornybare fremtiden vi alle ønsker å oppnå.

En kommune med et vindkraftverk får nye innbyggere, nye skolelever samt folk som handler i nærbutikkene. Kommunen får inntekter fra møllene som står der, og fra folk som jobber med møllene. Jobbene er ikke der bare når parken bygges, men også når den er satt i drift: Veier til møllene skal brøytes, turbinene skal vedlikeholdes, og parkene har blitt yndede turmål.

I NORWEA jobber vi for å skape de riktige forutsetningene for å utnytte Europas beste vindressurser, som finnes nettopp her i Norge. Det dreier seg om å jobbe for en konstruktiv fordeling av kostnadene for nettet som vi er avhengige av, det handler om å bidra til at vi bygger rasjonelle prosjekter; både med tanke på nytte og konfliktnivå. I tillegg handler det om å synliggjøre hvilket enormt potensial som ligger i å bruke våre gode vindressurser og fleksibiliteten i vannkraften til å drive fornybar vekst og velstand landet rundt.

I dette bilaget kan du lese om hva forskjellige prosjekter har betydd for lokalsamfunn landet rundt, og du kan lese om de neste prosjektene: Både på land, og til havs.

God lesing!

I NORWEA jobber vi for å skape de riktige forutsetningene for å utnytte Europas beste vindressurser, som finnes nettopp her i Norge.