Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

Investeringer og arbeidsplasser

 

Aldri før har Norge hatt større behov for nye investeringer og arbeidsplasser. Myndighetene kan ikke redde alle arbeidsplasser som går tapt, men de kan legge til rette for at det skapes flest mulig nye.

Mange av dem vil bli bygget rundt fornybar kraft. Norsk vindkraft er Europas billigste, nye kilde til kraft, derfor står kapital klar. Ved godt, norsk håndverk kan arbeidsplasser skapes.

Da norsk fornybar kraft gav liv til den industrielle revolusjonen i Norge, var ikke det fordi den var utslippsfri, men fordi det var en lett tilgjengelig ressurs. Den gjorde det mulig å bygge opp en stor kraftkrevende industri over hele landet, som gav arbeidsplasser, velstand og velferd.

I årene fremover blir ren industriproduksjon viktigere. Nye industriarbeidsplasser er helt avhengig av mer fornybar energi. Synet av vindturbiner er synet av kraft til industri, lyden av rotorblader er lyden av energi som konverteres til arbeidsplasser, velstand og velferd. Spiller vi kortene våre riktig vil også vår eksport av komponenter og ekspertise til verdens raskt voksende havvindmarked gi nye grønne arbeidsplasser langs hele kysten.

Europa er i ferd med å endre hele sin energistruktur. Norge kan ikke stille seg utenfor og si at det vi bygde i foregående århundre er nok til at vi beholder vår konkurransekraft i tiårene fremover. Hvis vi taper terreng og gjør oss avhengige av kraftimport, blir norsk industri sårbar. Da flytter den dit kraften bygges og forsyningen er sikker.

NORWEA setter sin lit til at norske politikere gjør kloke og veloverveide beslutninger. Vi forstår godt at det er ulike interesser som skal balanseres når det kommer til utbygging av fornybar energi. At man får bedre lokale beslutningsprosesser og at kraftkommuner får sin rettmessige del av inntektene heier vi på.

At klimaendringene må bekjempes er det bred enighet om. Og at mer fornybar kraft er en avgjørende del av løsningen er det heller ingen tvil om. Men det alene gjør ingen til tilhengere av flere vindturbiner. Som bransje har vi et ansvar for å synliggjøre at fornybar energi er en grunnleggende forutsetning for å løse mange av de utfordringene Norge står overfor. Norsk økonomi trenger flere bein å stå på, og de må hvile på et fundament av fornybar energi.

Norsk vindkraftbransje er klar til å forsterke det fundamentet.

Daniel J. Willoch, Øyvind Isachsen, Andreas T. Aasheim, Øistein S. Galaaen og Bjørn Kowalski-Hansen