Illustrasjoner av skissert bygningsmasse og treningstårn på Langholmen i Egersund havn, samt en konseptskisse for framtidige treningsfasiliteter (basert på BZEE Wind Hub Concept).

Norges første BZEE / GWO treningssenter for on- og offshore vindkraft

 

Energy Innovation AS og Westcon Løfteteknikk AS er i partnerskap med BZEE Academy GmbH Tyskland, og i samarbeid med eiendomsutviklerne Seabrokers Eiendom og Bertelsen & Garpetad, i ferd med å etablere Egersund Energy Hub, lokalisert i Egersund havn – et senter for trening, sertifisering, utdanning, utvikling, innovasjon og forretningsutvikling innen on- og offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi generelt. Senteret er under utvikling, og første del av senteret skal være klart til bruk i september 2018, med offisiell åpning 13. september.

Utviklingen av senteret vil også skje i samarbeid med Dalane videregående skole, som ønsker å samlokalisere sin utdanning av energioperatører innen vindkraft (og vannkraft) til senteret. Sammen med Dalane videregående skole jobbes det for at utdanningen skal kunne gis som et landsdekkende tilbud slik at elever fra hele landet kan søke seg til tilbudet. Initiativtakerne jobber aktivt med også å få andre selskap innen vindkraft, annen fornybar og miljøteknologi til å etablere seg i senteret. Universitet og forskningsinstitutt er interesserte i å legge aktivitet til senteret. Samlokalisering og samarbeid mellom industri, kurs- og fagutdanning og akademia vil skape synergier og grobunn for vekst og utvikling gjennom aktiv klyngeutvikling.

Et spesialdesginet, 30 meter høyt treningstårn ble skipet fra Tyskland og installert i begynnelsen av juni. Treningstårnet er oppført i tråd med vindkraftindustriens bransjestandarder DIN 50308 og DIN EN 795, og er fullspekket med relevant utstyr for å trene på ulike HMS-scenarioer. Ulike stigesystemer, innvendige og utvendige plattformer tilsvarende de man finner i vindturbiner, vinsj, webkameraer, røyksimulering, brannvarslingssanlegg og heis er noe av utstyret som er installert i tårnet.

Det vil bli installert en midlertidig hall, samt modulbygg som tas i bruk inntil et helt nytt bygg på nærmere 15.000 m2 skal stå klart på området i årsskiftet 19/20.

 

Allerede fra høsten 2018 vil blant annet
følgende BZEE / GWO-kurs tilbys:

  • First Aid
  • Manual Handling
  • Fire Awareness
  • Working at Heights
  • Sea Survival

Senteret vil bestå av virksomheter som driver kommersiell trenings- og sertifiseringsvirksomhet både rundt sikkerhet og drift- og vedlikehold av vindturbiner, og virksomheter som er operative på drift og vedlikehold av vindparker i Dalane. Senteret vil også huse energioperatørutdanningen for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner gjennom Dalane videregående skole, en utdanning som har vært operativ siden 2011, og en kommende omsøkt teknisk fagskoleutdanning innen fornybar energi i tett samarbeid med Rogaland fylkeskommune. I senteret vil det legges til rette for et tett samarbeid med FoUoI-aktører, gjennom å tilby fasiliteter og et kompetansemiljø for master-, doktor-, postdoktorutdanning og annen forskning og utviklingsrelatert aktivitet knyttet til fornybar energi og grønn teknologi, gjennom et tett samarbeid med Universitetet i Stavanger. Senteret skal bygge på trippel heliksmodellen: Innovasjon gjennom samlokalisering og interaksjon mellom 1) kommersiell virksomhet 2) utdanning, forskning og utvikling og 3) myndighetene.

Westcon Løfteteknikk er allerede GWO-sertifisert, og tilbyr modulen «Working at Heights», samt en rekke andre kurs for industrien. Sammen med Energy Innovation ønsker de å samle all sin kursvirksomhet innen vindkraft til senteret i Egersund.

Fra august 2018 vil det bli tilbudt BZEE/GWO-kurs i Egersund. Omtalte treningstårn er nå under produksjon i Tyskland, og vil bli installert og klart til bruk i slutten av mai 2018. Inntil den nye bygningsmassen på Langholmen er på plass i 2019, så vil undervisning foregå i nye midlertidige lokaler på Langholmen, mens bespisning med varmmat skjer ved Egersund Arena, 750 m fra Egersund togstasjon, og 950 m fra Langholmen. Det vil bli satt opp transport mellom Egersund Arena og Langholmen.

Vi har inngått rammeavtale med Grand Hotel i sentrum av Egersund. Hotellet er medlem av historiske hoteller. Hotellet har god kapasitet.

Vi har tett samarbeid med brannvesenet i Eigersund, som nå etablerer brannstasjon på Langholmen klar til bruk i mai/juni 2018.  Vi har også tett samarbeid med Røde Kors i Egersund, et av de mest kompetente, og best utstyrte lokallagene i Norge innen kursvirksomhet innen livreddende førstehjelp.

Videre har vi innledet samarbeid med Redningsselskapet som er fast stasjonert i Egersund. Sammen vil vi være i stand til å tilby kursvirksomhet innen on- og offshore vindkraft, med svært høy standard.

Treningssenteret vil bli delt i flere individuelle, fleksible treningsområder som muliggjør både standardisert og kundetilpassede treningsprogrammer med utskiftbare komponenter i full størrelse. Romlig adskillelse og det rike utvalget av utstyr vil gjøre det mulig å gjennomføre parallelle treningsprosedyrer og simuleringer.

Utforming og innhold i treningssenteret baserer seg på de erfaringer tyske BZEE (et av selskapene som eier Energy Innovation) har gjennom etablering og drift av 29 treningssentre verden over. Energy Innovation, Westcon Løfteteknikk og BZEE har som ambisjon at senteret i Egersund skal være det best utstyrte trenings- og testlaboratorium for HMS og drift- og vedlikehold innen vindkraft. Energy Innovation vil bli sertifisert i henhold til den internasjonalt anerkjente BZEE standarden, som inkluderer GWO-standarden og ISO 29990.

 

HMS-delen av senteret vil inneholde en treningshall på 225 m2 som blant annet inkluderer stige-systemer, simulatorer for trening og redning fra hub og rotorblad samt simulator for helikoptertrening. Det spesialdesignede treningstårnet vil ha en plattform for helikoptertrening. Treningstårnet inkluderer simulator for vinsjtrening, ankomst simulatorplattform, systemer for å simulere lys, lyd, tåke og røyk, metrologiske målsystemer mv.

 

Treningssenteret skal også omfatte nødvendig fasiliteter for trening innen offshore vind. På grunn av beliggenhet ved sjøen vil man kunne simulere ulike operasjoner og prosedyrer for offshore vind i virkelighetsnære omgivelser, inklusiv et offshore treningstårn for uttesting og simulering av krevende sikkerhetsoperasjoner.

Frank Emil Moen

Managing Director

Energy Innovation AS  

fem@energyinnovation.no

Christian Wefer

Managing Director

BZEE GmbH

christian.wefer@bzee.de

Karl Johan Jentoft

Managing Director

Westcon Løfteteknikk AS

karl.johan.jentoft@westcon.no

Verdens mest avanserte spesialdesignede treningstårn installeres i Egersund i mai 2018.