ARTIKKELANNONSE
FOTO: ADOBE STOCK / HASLIEN.

Vindkraft til Facebook

Facebook vil få ren energi fra en vindpark i Rogaland. Alle de tekniske løsningene til vindparkens transformatorstasjoner leveres av VEO.

VEO har inngått en kontrakt om alt elektrisk utstyr, unntatt turbinene, til en vindpark i Rogaland – Bjerkreim-klyngen, med 70 vindturbiner og en installert kapasitet på 294 MW. Vindparken, som eies av det tyske kapitalforvaltningsselskapet Luxcara, skal levere strøm til det nordiske strømnettet.

Nylig kunne NRK fortelle at Lux­cara har inngått en avtale om salg av kraft til Facebook i 15 år, et resultat av at Facebook-selskapet ønsker å bli fornybart i all sin virksomhet globalt.

Kontrakt til 120 millioner

For leverandøren av de tekniske løsnin­gene er det også snakk om et stort pro­sjektet.

– Kontraktsverdien på ca. 120 mil­lioner kroner er blant de største for VEO noensinne, sier Viktor Forss, ad­ministrerende direktør i VEO Norge.

Han forteller at VEO skal levere en totalløsning som begynner når vind­turbinene er installert, og omfatter alt frem til fordelingsnettet til vindpar­ken.

– Leveransen omfatter systemutredninger med forhåndsprosjekte­ring og detaljprosjektering, samt to sekundærstasjoner for høyspenning, nettransformatorer, koblingsutstyr for mellomspenning og sikrings- og kontrollsystemer ferdig installert og idriftssatt, sier Forss

VEO startet arbeidet i april 2018. Se­kundærstasjonen skal leveres og akti­veres i mai 2019. Prosjektet skal over­leveres Luxcara innen 1. januar 2020.

Godt samarbeid

VEO er stolte over tilliten Luxcara viser selskapet med denne avtalen, sier VEO-direktøren. Nylig uttalte dr. Alexandra von Bernstorff, administrerende part­ner i Luxcara, seg i rosende ordelag i en pressemelding:

– Vi gleder oss over igjen å kunne støtte oss til det gode samarbeidet med VEO, sa hun.

Akkurat som i Egersund, i VEOs forrige prosjekt for Luxcara, bygges Bjerkreim-klyngen sammen med pro­sjektutvikleren. Norsk Vind Energi. Norsk Vind Energi er en erfaren og på­litelig prosjektutvikler for utenland­ske investorer i Norge, og selskapet har en dynamisk vekststrategi.

VEO har erfaring i samarbeid med internasjonale interessenter og i opp­fyllelse av internasjonale prosjekt- og kontraktskrav. Bjerkreim-prosjektet er spesielt interessant på grunn av det enorme omfanget.

– Vi kunne ta på oss det fulle elek­triske ansvaret for et prosjekt av dette omfanget fordi vi har solid erfaring og dyktige ingeniører. Vi er svært fornøyd med kontrakten, siden den bekrefter tilliten vi har oppnådd i vindmarke­det, sier Viktor Forss, administrerende direktør i VEO AS.

Nye prosjekter

Det finske selskapet VEO har inngått flere kontrakter i det norske vindkraft­markedet, som er i kraftig vekst.

– Økningen i investeringer i marke­det ser ut til å fortsette de neste årene,

noe som gir etablerte leverandører som VEO interessante og utfordrende mulig­heter. VEO har lenge hatt en tilstedevæ­relse i det finske vindkraftmarkedet og kan nå utnytte sine velprøvde konsepter og sin kunnskap i større norske investerin­ger, avslutter direktøren.

På slutten av 2017 inngikk VEO kontrakter om vindelektrifisering for Hennøy vindpark (60 MVA) og Mar­ker vindpark (55 MVA). Selskapet har annonsert at de har flere større pro­sjekter under oppseiling, som vil bli presentert senere i år.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR I VEO, VIKTOR FORSS.

OM VEO
VEO er en nordisk energiekspert som leverer elektrifiserings- og automatiseringsløsninger for produksjon, overføring, distribusjon og utnyttelse av energi. VEOs fabrikk ligger i Vasa i Finland, og selskapet har med sine datterselskaper 450 ansatte i Finland, Sverige, Norge og Storbritannia. Omsetningen til VEO Group var i 2017 88 millioner euro.

www.veo.no